energikontoret-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Energikontoret Östergötland.

 • Cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar möjligheter för Östergötland

  Under en tid har det funnits en stark trend där svenska bolag flyttat utomlands, bland annat drivet av lägre löner i det land där de förlagt sin verksamhet. På senare år har vinden vänt och allt fler etableringar sker nu i Sverige. Företag tar hem sin verksamhet för att kunna trygga sina leveranskedjor och stärka sitt hållbarhetsarbete. En annan trend är att flera stora etableringar inom grön omställning nu sker i Sverige, där inte minst tillgång på grön el drivit på utvecklingen.
  Aktuellt
 • Restvärme som resurs för hållbar livsmedelsproduktion

  Restvärme av lägre temperaturer är idag en svårutnyttjad resurs. För utveckling av resurseffektiv och lokal livsmedelsproduktion kan dock sådan värme vara en guldgruva. Detta var temat när Trä, -papper och skogsforum gick av stapeln den 19e mars.
  Aktuellt
 • Energikontoret Östergötland välkomnar nya studentmedarbetare

  Energikontoret Östergötland är stolta över att välkomna Linnéa och Otto, två ambitiösa civilingenjörsstudenter, till teamet. Deras kompetens inom energi- och miljömanagement blir ett värdefullt tillskott i Energikontorets arbete för en hållbar framtid.
  Aktuellt
 • Uppdatering av energi- och klimatstrategins handlingsplaner påbörjad

  Till de sex insatsområdena i Östergötlands energi- och klimatstrategi finns en varsin handlingsplan med åtgärdsförslag. Dessa gäller i två år i taget och vi har nu påbörjat arbetet med att uppdatera dessa inför nästa tvåårsperiod, 2025 - 2026.
  Aktuellt
 • Välkommen Lena!

  Lena Ring har redan under hösten smygstartat sitt arbete hos oss men är sedan årsskiftet officiellt en del av teamet på Energikontoret.
  Aktuellt
 • Nytt år, ny enhet, samma Energikontor

  Det nya året kommer med nya möjligheter för oss som Energikontor då vi nu blir en del av enheten för näringslivsutveckling.
  Aktuellt
 • Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

  Vi från Energikontoret i Östergötland vill önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
  Aktuellt
 • Stort tack till våra studentmedarbetare Beatrice och Hilda

  Sedan april har Hilda Wallström och Beatrice Nyrot Ronsten arbetat som studentmedarbetare vid Energikontoret Östergötland. De läser båda till civilingenjörer vid Linköpings universitet och avslutar till sommaren sina studier.
  Aktuellt
 • Arbete mot regionalt samverkansforum i elnätsfrågor inlett

  Elektrifieringen är starkt beroende av ett elnät som klarar av de nya utmaningar som kommer att skapas av industrins omställning, transporternas skifte från fossila bränslen till eldrift och en ökad förnyelsebar energi. Tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland tar nu Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, på sig ledartröjan för att få igång ett samverkansforum mellan elnätsägare, kommuner och näringsliv i länet för att samlas kring elnätsfrågorna.
  Aktuellt
 • Behov av stärkt lokal och regional energiplanering

  Elektrifieringen är en förutsättning för att vi ska nå uppsatta energi- och klimatmål samtidigt som det skapar möjligheter för tillväxt, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är också förknippat med stora utmaningar och Sverige står nu inför en kraftig utbyggnad av såväl elnät som elproduktion.
  Aktuellt
 • EU-finansierat nätverk i Östergötland minskar energianvändningen i en hel värdekedja

  Erfarenhetsutbyte är ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen bland företag. Det står klart när energinätverket mellan Väderstad AB och industriföretagets leverantörer avslutas. Medlemmarna har under 1,5 år tagit del av nya energikunskaper - och genomfört åtgärder: "Nätverket har på samma gång stärkt individuella företag och en hel värdekedja", säger Milian Nelzén, nätverksledare på Energikontoret Östergötland.
  Aktuellt
 • Hållbart byggande och återbruk i Östergötland

  Nu finns ett bolag i Östergötland som erbjuder tjänster som möjliggör återbruk av byggmaterial på ett sätt som bygg- och fastighetsbranschen efterfrågar som en förutsättning för att på allvar tänka återbruk i större skala.
  Aktuellt
 • Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro

  Nu är vi äntligen igång med arbetet som innebär en kraftsamling för att skapa ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östergötland.
  Aktuellt
 • Hur kan Östergötland bli en mer elsmart region?

  Den 8:e september genomförde Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, Linköping Science Park och Logistikia en avslutningskonferens i projektet Elsmarta Östergötland. Där presenterade resultatet från 1,5 års utvecklingsarbete inom elkapacitet och elektrifiering tillsamman med ett 25-tal deltagare.
  Aktuellt
 • Förstärkning till vårt team på Energikontoret!

  Vi är mycket glada att välkomna Johan Lenner till vårt team på Energikontoret Östergötland.
  Aktuellt
 • Sommarens lyssningstips, återbruk!

  ”Återbruk Öst” är podden där du får lyssna till riktiga inspiratörer när det kommer till att skapa förutsättningar för återbruk av byggmateriel i Östergötland.
  Aktuellt
 • Studentmedarbetare på Energikontoret

  Sedan mitten av april har vi berikat Energikontorets verksamhet med två studentmedarbetare från årskurs 4 i civilingenjörsutbildningen Energi, miljö och management.
  Aktuellt
 • Inspirationsresa till Sotenäs Symbioscentrum

  För andra året i rad har vi besökt Sotenäs Symbioscentrum tillsammans med representanter från våra kommuner och kommunala bolag.
  Aktuellt
 • Energimyndigheten besöker Händelö Eco-Industrial Park

  Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tog med sin ledningsgrupp till Norrköping för ett besök vid Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) den 28 april.
  Aktuellt
 • Ny rapport om kommuners arbete för ökad cykling i Östergötland

  Inom EU projektet Rena Resan har nu en rykande färsk rapport tagits fram. Syftet med rapporten är att tydliggöra möjlig samverkan inom och mellan kommunerna i Östergötland kring gemensamma utgångspunkter i cykelfrågan samt att presentera slutsatser från testperioder av olika elcyklar som utförts inom projektet.
  Aktuellt
 • Kraftförsörjning i Östra Mellansverige

  Regionerna i östra Mellansverige stärker samarbetet för att möta utmaningar kring kraftförsörjningen.
  Aktuellt
 • Återbrukshub i Östergötland

  Det är nu det händer, Östergötlands första återbrukshubb för byggmaterial kommer att startas och drivas av tongivande regionala aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.
  Aktuellt
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier