energikontoret-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Energikontoret Östergötland.

 • Ny förstudie ska undersöka förutsättningar för vätgas i östra Mellansverige

  Region Östergötland har beviljats medel till en förstudie som ska undersöka vilka förutsättningar östra Mellansverige har för att införa en vätgasekonomi och vilka konsekvenser detta i så fall medför. Ett särskilt fokus är vilken påverkan det kan ha på det regionala näringslivet.
 • Hur ska vi öka efterfrågan på återbrukat byggmaterial?

  Idag står produktionen av nya byggmaterial för en stor del av byggbranschens utsläpp. Återbrukade byggprodukter anses däremot ha noll utsläpp då ingen nyproduktion behöver ske. Med anledning av detta har återbruk av byggprodukter stor potential att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan då man med återbruk kan ersätta nytillverkning av produkter och därmed minska utsläpp kopplade till resursutvinning, tillverkning och avfallshantering.
 • Bioekonomins potential i en klimatneutral ekonomi

  Bioekonomins potential och hur bioråvaran ska prioriteras var frågeställningar som diskuterades vid miljöeventet EDAY i Linköping 29:e maj 2024.
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar möjligheter för Östergötland

  Under en tid har det funnits en stark trend där svenska bolag flyttat utomlands, bland annat drivet av lägre löner i det land där de förlagt sin verksamhet. På senare år har vinden vänt och allt fler etableringar sker nu i Sverige. Företag tar hem sin verksamhet för att kunna trygga sina leveranskedjor och stärka sitt hållbarhetsarbete. En annan trend är att flera stora etableringar inom grön omställning nu sker i Sverige, där inte minst tillgång på grön el drivit på utvecklingen.
 • Restvärme som resurs för hållbar livsmedelsproduktion

  Restvärme av lägre temperaturer är idag en svårutnyttjad resurs. För utveckling av resurseffektiv och lokal livsmedelsproduktion kan dock sådan värme vara en guldgruva. Detta var temat när Trä, -papper och skogsforum gick av stapeln den 19e mars.
 • Energikontoret Östergötland välkomnar nya studentmedarbetare

  Energikontoret Östergötland är stolta över att välkomna Linnéa och Otto, två ambitiösa civilingenjörsstudenter, till teamet. Deras kompetens inom energi- och miljömanagement blir ett värdefullt tillskott i Energikontorets arbete för en hållbar framtid.
 • Uppdatering av energi- och klimatstrategins handlingsplaner påbörjad

  Till de sex insatsområdena i Östergötlands energi- och klimatstrategi finns en varsin handlingsplan med åtgärdsförslag. Dessa gäller i två år i taget och vi har nu påbörjat arbetet med att uppdatera dessa inför nästa tvåårsperiod, 2025 - 2026.
 • Välkommen Lena!

  Lena Ring har redan under hösten smygstartat sitt arbete hos oss men är sedan årsskiftet officiellt en del av teamet på Energikontoret.
 • Nytt år, ny enhet, samma Energikontor

  Det nya året kommer med nya möjligheter för oss som Energikontor då vi nu blir en del av enheten för näringslivsutveckling.
 • Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

  Vi från Energikontoret i Östergötland vill önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 • Stort tack till våra studentmedarbetare Beatrice och Hilda

  Sedan april har Hilda Wallström och Beatrice Nyrot Ronsten arbetat som studentmedarbetare vid Energikontoret Östergötland. De läser båda till civilingenjörer vid Linköpings universitet och avslutar till sommaren sina studier.
 • Arbete mot regionalt samverkansforum i elnätsfrågor inlett

  Elektrifieringen är starkt beroende av ett elnät som klarar av de nya utmaningar som kommer att skapas av industrins omställning, transporternas skifte från fossila bränslen till eldrift och en ökad förnyelsebar energi. Tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland tar nu Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, på sig ledartröjan för att få igång ett samverkansforum mellan elnätsägare, kommuner och näringsliv i länet för att samlas kring elnätsfrågorna.
 • Behov av stärkt lokal och regional energiplanering

  Elektrifieringen är en förutsättning för att vi ska nå uppsatta energi- och klimatmål samtidigt som det skapar möjligheter för tillväxt, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är också förknippat med stora utmaningar och Sverige står nu inför en kraftig utbyggnad av såväl elnät som elproduktion.
 • EU-finansierat nätverk i Östergötland minskar energianvändningen i en hel värdekedja

  Erfarenhetsutbyte är ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen bland företag. Det står klart när energinätverket mellan Väderstad AB och industriföretagets leverantörer avslutas. Medlemmarna har under 1,5 år tagit del av nya energikunskaper - och genomfört åtgärder: "Nätverket har på samma gång stärkt individuella företag och en hel värdekedja", säger Milian Nelzén, nätverksledare på Energikontoret Östergötland.
 • Hållbart byggande och återbruk i Östergötland

  Nu finns ett bolag i Östergötland som erbjuder tjänster som möjliggör återbruk av byggmaterial på ett sätt som bygg- och fastighetsbranschen efterfrågar som en förutsättning för att på allvar tänka återbruk i större skala.
 • Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro

  Nu är vi äntligen igång med arbetet som innebär en kraftsamling för att skapa ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östergötland.
 • Hur kan Östergötland bli en mer elsmart region?

  Den 8:e september genomförde Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, Linköping Science Park och Logistikia en avslutningskonferens i projektet Elsmarta Östergötland. Där presenterade resultatet från 1,5 års utvecklingsarbete inom elkapacitet och elektrifiering tillsamman med ett 25-tal deltagare.
 • Förstärkning till vårt team på Energikontoret!

  Vi är mycket glada att välkomna Johan Lenner till vårt team på Energikontoret Östergötland.
 • Sommarens lyssningstips, återbruk!

  ”Återbruk Öst” är podden där du får lyssna till riktiga inspiratörer när det kommer till att skapa förutsättningar för återbruk av byggmateriel i Östergötland.
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier