energikontoret-ostergotland

Hållbart byggande och återbruk i Östergötland

Collage - bilder från event om hållbart byggande

Nu finns ett bolag i Östergötland som erbjuder tjänster som möjliggör återbruk av byggmaterial på ett sätt som bygg- och fastighetsbranschen efterfrågar som en förutsättning för att på allvar tänka återbruk i större skala.

Event om hållbart byggande

Under vårt event Hållbart Byggande - Återbruk den 29 september kunde vi presentera det nystartade bolaget Bygghubben. Flera av de involverade parterna var på plats för att berätta om planerna för det nystartade bolaget. Bygghubben är samägt av sex regionala byggföretag. genom projektet Återbruksmarknad Östergötland har vi kunnat skapa förutsättningar för detta initiativ.

Kickan Grimstedt från Energikontoret modererade eventet tillsammans med Björn Lundborg på Fastighetsägarna Mitt Nord och Tomas nord från ÖBKN. Förutom presentation av Bygghubben fanns mycket spännande på agendan på temat hållbart byggande.

Strategi för hållbart byggande

Nina Jacobsson Stålheim från Göteborgs Stad som berättade om deras Strategi för Hållbart byggande. Deras plattform för klimatneutralt byggande som lett fram till Handslaget som är en avsiktsförklaring för Cirkulär byggnation, en interaktiv cirkulär resurskarta ett Living Lab och mycket mer. Nina talade också om hur staden kan påverka i upphandlingar och genom att ställa tydliga krav och gränsvärden.

Förvandlingsresa genom återbruk

Mark Humphreys på arkitektkontoret Tengbom berättade om den förvandlinsresa som den tillfälliga saluhallen Östermalmshallen i Stockholm fick. Hur kvaliteter i något som var tänkt att vara en tillfällig lösning gjorde att fastighetsbolaget Wallenstam valde att till att köpa, demonterar och lät Tengboms arkitekter omforma byggnaden till en padelhall utöver det vanliga.

Vikten av tydliga mål

Linda Karlsson & Karl Karlström från Akademiska Hus lyfte vikten av att ha tydliga mål med målvärden i sin klimatbudget för att ständigt hitta sätt att minska företagets klimatavtryck. Återbruk har visat sig vara en nödvändig del för att klara målen. Kravställan behövs men behöver anpassas till många olika skeden i ett projekt och varje skede skapar förutsättningar för nästa.

Process för återbrukskedja

Mathilda Ogden och Caroline Beck-Friis från STUNS Energi berättade om den process man i använder i Uppsala för att få till en återbrukskedja. En spännande del var den återbrukskarta man tagit fram för att få en bra och långsiktig framförhållning för rivningsprojekt men också planerade ny- och ombyggnad projekt som på så sätt skulle kunna matchas mot tillgång av återbrukas matrial.

Kontakt

Kickan GrimstedtUtvecklingsledare energieffektiviseringEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier