energikontoret-ostergotland

Stort tack till våra studentmedarbetare Beatrice och Hilda

Bild på studentmedarbetare Beatrice och Hilda

Sedan april har Hilda Wallström och Beatrice Nyrot Ronsten arbetat som studentmedarbetare vid Energikontoret Östergötland. De läser båda till civilingenjörer vid Linköpings universitet och avslutar till sommaren sina studier.

Läs vår intervju med Beatrice Nyrot Ronsten och Hilda Wallström för att ta del av vad vi på Energikontoret kan erbjuda studentmedarbetare.

Vad har ni fått göra under året?

Vi har fått göra lite olika saker. Hilda har arbetat med stöttning av näringslivet inom resurs- och energieffektivisering. Det har varit både genom att genomföra energigenomgångar hos företag och att arbeta med kunskapshöjande aktiviteter. Beatrice har bland annat arbetat med en kartläggning av goda exempel inom kommunal effektplanering och att stötta upp inom projektet ELsmarta Östra MellanSverige.

Vad tar ni med er från året på Energikontoret?

Det finns väldigt mycket bra information och tips för att bättre nyttja energi men det kan ibland vara svårt att navigera vad som är relevant för en enskild aktör. Därför fyller Energikontoret Östergötland inklusive olika nätverk och samverkansforum en viktig roll i att kunna dela och sprida denna kunskap.

Har arbetet som studentmedarbetare kunnat komplettera er utbildning?

Absolut! Vi har en hel del industri- och näringslivskoppling i vår utbildning men det är ofta på ett teoretiskt plan och det har varit givande att få komplettera det med den praktiska förståelsen. Det har också bidragit med en uppfattning om hur en regional aktör som Energikontoret kan arbeta med de frågor vi lär oss om i utbildningen som exempelvis energieffektivisering och kunskapshöjande aktiviteter.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier