energikontoret-ostergotland
bakgrundsbild blad

Om Energikontoret

Vi skapar handlingskraft för ett energi- och resurseffektivt Östergötland

Vårt uppdrag

Energikontorets uppdrag är att främja energi- och resurseffektivisering samt användning av förnybar energi i Östergötland. Uppdraget utför vi genom att leda och utveckla projekt som skapar mervärden för företag och offentliga organisationer.

Energikontoret är en regional samarbetspart och utgör en nod för kunskaps- och kapacitetsbyggande inom energi- och klimatrelaterade frågor. Det åstadkommer vi genom samverkan med akademi, myndigheter, näringslivsfrämjande aktörer och innovationsmiljöerna i Östergötland.

I vårt uppdrag ligger också att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt koordinera insatsområden inom ramen för Östergötlands energi- och klimatstrategi.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier