energikontoret-ostergotland
vetefält i solnedgången

Tjänster

Genom vår verksamhet ska vi bidra till utvecklingen av ett energi- och resurseffektivt Östergötland. Det gör vi genom insatser som skapar mervärden för företag och offentliga organsiationer. Inom ramen för våra profilområden erbjuder vi tjänster inom olika kategorier.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier