energikontoret-ostergotland
vetefält i solnedgången

Tjänster

Genom vår verksamhet ska vi bidra till utvecklingen av ett energi- och resurseffektivt Östergötland. Det gör vi genom insatser som skapar mervärden för företag och offentliga organisationer, så som nya affärsmöjligheter, tryggad energiförsörjning och ökad handlingskraft för hållbar omställning. Inom ramen för våra profilområden erbjuder vi kostnadsfria tjänster inom olika kategorier.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier