energikontoret-ostergotland

EU-finansierat nätverk i Östergötland minskar energianvändningen i en hel värdekedja

Gruppbild på medlemmar i Väderstadnätverket
Gruppbild på medlemmar i Väderstadnätverket

Erfarenhetsutbyte är ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen bland företag. Det står klart när energinätverket mellan Väderstad AB och industriföretagets leverantörer avslutas. Medlemmarna har under 1,5 år tagit del av nya energikunskaper - och genomfört åtgärder: "Nätverket har på samma gång stärkt individuella företag och en hel värdekedja", säger Milian Nelzén, nätverksledare på Energikontoret Östergötland.

Bakom nätverket står industriföretaget Väderstad AB, som tillverkar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd, och Energikontoret Östergötland, som har i uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för smartare energianvändning i regionen.

– För oss har nätverket inneburit en arena där vi kan skapa en dialog om hur vi ska jobba i energifrågan och andra hållbarhetsarbeten, säger Elin Iseskog, hållbarhetsansvarig på Väderstad.
De stigande energipriserna och en önskan om att bidra till minskade utsläpp motiverar medlemmarna i energiarbetet.

– Vi ser det som en jätteutmaning inför framtiden hur vi ska få ned energiförbrukningen med tanke på priserna, säger Johan Lindqvist, vd på Motalas plast- och verktygs AB.

Medlemmarna har under 1,5 år delat tips och idéer med varandra. Många har inom ramen för nätverket genomfört olika energieffektiviseringsåtgärder, med goda resultat, och satt upp nya mål för sitt energiarbete.

– Vi har fått inspiration till att börja jobba med energieffektivisering, och vi har testat tips som vi har fått bra resultat på, säger Henrik Fransson, kvalitets- och miljöchef på Bufab.

Väderstadsnätverket koordinerades av Energikontoret Östergötland inom ramen för Hållbar omställning i Östra mellansverige. Det nyligen avslutade projektet drevs i samverkan med energikontoren i Mälardalen och Region Örebro län samt Almi. Det finansierades med medel från EU.

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier