energikontoret-ostergotland
förnybar energi

Profilområden

Vår verksamhet är indelad i tre områden inom vilka vi driver våra projekt och övriga insatser.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier