energikontoret-ostergotland
förnybar energi

Profilområden

Vår verksamhet är indelad i tre områden inom vilka vi driver våra projekt och övriga insatser.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier