energikontoret-ostergotland

Kontakta Energikontoret

Porträtt på Emelie Österqvist

Emelie Österqvist

Teamledare Energikontoret

Civ.ing. Energi, miljö, management

E-post: emelie.osterqvist@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 92 73

Emelie arbetar med verksamhetsutveckling, nätverksbyggande och strategiskt energi- och klimatarbete. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor kopplat till energiomställning på lokal och regional nivå. Specialområden är industriell och urban symbios samt energisystemets omställning. Emelie är även regional utvecklingsledare för de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Porträtt på Milian Nelzén

Milian Nelzén

Sakkunnig energi- och resurseffektivisering

Civ.ing. Energi, miljö, management

E-post: milian.nelzen@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 70 93

Milian arbetar med stöd till företag inom energi- och resurseffektivisering, samt att främja utveckling av industriell och urban symbios i Östergötland. Han är en kompetensresurs i dessa frågor för aktörer inom främjarsystemet samt i strategiskt arbetet inom region och kommun. Milian arbetar även med verksamhets-utvecklingsfrågor.

Kickan Grimstedt

Sakkunnig energieffektivisering och återbruk

Yrkesutbildad inom byggnaders energisystem

E-post: kickan.grimstedt@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 92 74

Kickan arbetar med stöd till fastighetsägare inom energi- och resurseffektivisering samt återbruksfrågor inom byggbranschen. Hon är en idéspruta och nätverkare med många års erfarenhet av arbete med energi- och klimatfrågor inom såväl privat som offentlig verksamhet. Kickan är även koordinator för insatsområdet Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler i Östergötlands energi- och klimatstrategi.

porträtt på Johan Lenner

Johan Lenner

Sakkunnig energisystem och energieffektivisering

Civ.ing. Energisystem

E-post: johan.lenner@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 05 97

Johan arbetar med strategiska frågor kopplat till energisystemets utveckling och trygg elförsörjning. Han är en kompetensresurs i dessa frågor för aktörer inom främjarsystemet samt i strategiskt arbetet inom region och kommun. Johan arbetar även med stöd till företag inom energieffektivisering samt är koordinator för insatsområdet Förnybar och robust energiförsörjning i Östergötlands energi- och klimatstrategi. 

Bild på Lena Ring

Lena Ring

Sakkunnig hållbar utveckling

Utbildad inom miljövetenskap

E-post: lena.ring@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 67 57

Lena arbetar med strategiska frågor kopplat till energi- och klimatomställningen i Östergötland. Lena har många års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i såväl privat som offentlig sektor. Lena är projektledare för den regionala satsningen Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län.

Foto på Otto Lundqvist

Otto Lundqvist

Studentmedarbetare

E-post: Otto.Lundqvist@regionostergotland.se

Otto är civilingenjörsstudent från utbildningen Energi, Miljö och Management vid Linköpings universitet. Otto arbetar med stöd till företag inom energi- och resurseffektivisering.

Foto på Linnea Pettersson

Linnea Pettersson

Studentmedarbetare

E-post: Linnea.J.Pettersson@regionostergotland.se

Linnea är civilingenjörsstudent från utbildningen Energi, Miljö och Management vid Linköpings universitet. Linnea arbetar med frågor som berör den gröna omställningen inom bygg- och fastighetsbranschen.

Hitta till oss

Energikontoret Östergötland
Sankt Larsgatan 49B
582 24 Linköping

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier