energikontoret-ostergotland

Kontakta Energikontoret

Porträtt på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

E-post: emma.lewau@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 35 38

Emma är verksamhetschef för Hållbarhetsenheten inom Region Östergötland och ansvarig för Energikontorets verksamhet.

Emelie Österqvist

Teamledare Energikontoret

Civ.ing. Energi, miljö, management

E-post: emelie.osterqvist@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 92 73

Emelie arbetar med verksamhetsutveckling, nätverksbyggande och strategiskt energi- och klimatarbete. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor kopplat till energiomställning på lokal och regional nivå. Specialområden är industriell och urban symbios samt energisystemets omställning. Emelie är även regional utvecklingsledare för de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Porträtt på Milian Nelzén

Milian Nelzén

Sakkunnig energi- och resurseffektivisering

Civ.ing. Energi, miljö, management

E-post: milian.nelzen@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 70 93

Milian arbetar med stöd till företag inom energi- och resurseffektivisering, samt att främja utveckling av industriell och urban symbios i Östergötland. Han är en kompetensresurs i dessa frågor för aktörer inom främjarsystemet samt i strategiskt arbetet inom region och kommun. Milian arbetar även med verksamhets-utvecklingsfrågor.

Kickan Grimstedt

Sakkunnig energieffektivisering och återbruk

Yrkesutbildad inom byggnaders energisystem

E-post: kickan.grimstedt@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 92 74

Kickan arbetar med stöd till fastighetsägare inom energi- och resurseffektivisering samt återbruksfrågor inom byggbranschen. Hon är en idéspruta och nätverkare med många års erfarenhet av arbete med energi- och klimatfrågor inom såväl privat som offentlig verksamhet. Kickan är även koordinator för insatsområdet Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler i Östergötlands energi- och klimatstrategi.

Johan Lenner

Sakkunnig energisystem och energieffektivisering

Civ.ing. Energisystem

E-post: johan.lenner@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 05 97

Johan arbetar med strategiska frågor kopplat till energisystemets utveckling och trygg elförsörjning. Han är en kompetensresurs i dessa frågor för aktörer inom främjarsystemet samt i strategiskt arbetet inom region och kommun. Johan arbetar även med stöd till företag inom energieffektivisering samt är koordinator för insatsområdet Förnybar och robust energiförsörjning i Östergötlands energi- och klimatstrategi. 

Beatrice Ronsten

Studentmedarbetare

E-post: beatrice.ronsten@regionostergotland.se

Beatrice är civilingenjörsstudent med ett intresse för energi- och miljöfrågor samt politik- och organisationsutveckling. På Energikontoret arbetar Beatrice med energistrategiska frågor bland annat kopplat till elförsörjning och elnätskapacitet.

Hilda Wallström

Studentmedarbetare

E-post: hilda.wallstrom@regionostergotland.se

Hilda är civilingenjörsstudent med intresse för att arbeta för ett hållbart samhälle där energieffektivitet och cirkulär ekonomi ligger i fokus. På Energikontoret arbetar Hilda med energieffektivisering i företag.

Hitta till oss

Energikontoret Östergötland
Sankt Larsgatan 49B
582 24 Linköping

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier