energikontoret-ostergotland

Projekt

Energikontoret utvecklar och leder projekt med syfte att skapa handlingskraft för ett energi- och resurseffektivt Östergötland.

Bild på lyft byggarbete

Byggnadslyftet

Projektet ska bidra till en mer energieffektiv, klimatsmart och innovativ bygg- och fastighetsbransch i Östra Mellansverige.

Projekt
Bild kraftledning

ELsmarta Östra Mellansverige

Projektet ELsmarta Östergötland syftar till att skapa en stärkt regional förmåga att möte de utmaningar som kommer av ett energisystem under förändring.

Projekt
Grön växt som gror

Grönt och energieffektivt näringsliv

Projektet syftar till att främja energieffektivitet i små- och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Projekt
Hand och cirkulär symbol

Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Projektet syftar till att stärka företag i att implementera cirkulära lösningar som innebär att de blir mer hållbara, mer lönsamma och mer resilienta mot omvärldsförändringar. 

Projekt

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier