energikontoret-ostergotland

Ny förstudie ska undersöka förutsättningar för vätgas i östra Mellansverige

Region Östergötland har beviljats medel till en förstudie som ska undersöka vilka förutsättningar östra Mellansverige har för att införa en vätgasekonomi och vilka konsekvenser detta i så fall medför. Ett särskilt fokus är vilken påverkan det kan ha på det regionala näringslivet.

Sverige ska ställa om till ett fossilfritt energisystem där flera olika kraftslag kommer att samspela för att lösa uppställda klimatmål. Vissa av dessa kraftslag är av intermittent (varierad) karaktär såsom vind- och solkraft. En utmanande situation uppstår i det fall de intermittenta kraftslagen inte bidrar med effekt (exempelvis när det är vindstilla och vintermörker) och detta inte kan kompenseras med import. En lösning på detta är olika typer av energilagring, exempelvis med vätgas. Därtill kan vätgas användas i andra applikationer såsom: transport, industriella processer, som råvara samt inom industriell och urban symbios.

Förstudien har som övergripande mål att ge svar på huruvida det är relevant för ett genomförandeprojekt kring vätgas i östra Mellansverige och om så är fallet: Vad ska i så fall ett sådant projekt innehålla för aktiviteter, vilka utgör primär och sekundär målgrupp, hur ska samverkan ske med andra projekt och initiativ samt hur ska det medfinansieras? Relevanta områden som ligger till grund för förstudien omfattar: Omvandling/produktion av vätgas inklusive produktion av elektrobränslen och elektrokemikalier (ex. ammoniak), distribution (ledningsnät och tankstationer) samt användning (fordon, reservkraft etc.).

Fakta om förstudien

Projektägare: Region Östergötland

Period:1 juni 2024 –31 maj 2025

Budget: 1 860 000 kr

Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Samverkansparter och medfinansiärer: Region Östergötland, Region Örebro län, Region Uppsala, Region Sörmland och Region Västmanland

Relaterad information

EU-logotyp

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier