energikontoret-ostergotland

Nytt år, ny enhet, samma Energikontor

Det nya året kommer med nya möjligheter för oss som Energikontor då vi nu blir en del av enheten för näringslivsutveckling.

Vi är fortsatt en del av Region Östergötland men i samband med det nya året har det möblerats om i organisationen. Energikontoret har blivit en del av regional utveckling och tillhör nu enheten för näringslivsutveckling. Detta kommer att ge oss nya möjligheter för utvecklade samarbeten inom områden som investering och etablering, innovation, kompetensförsörjning och platsutveckling. Detta ser vi och våra nya enhetskollegor mycket fram emot.

I övrigt sker inga förändringar av Energikontorets verksamhet, vi fortsätter vårt arbete med att skapa handlingskraft för ett energi- och resurseffektivt Östergötland inom ramen för våra nya projekt Cirkulär kraftsamling, Byggnadslyftet, ELsmarta ÖMS och Grönt och energieffektivt näringsliv.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier