energikontoret-ostergotland

Uppdatering av energi- och klimatstrategins handlingsplaner påbörjad

Omslagsbild energi- och klimatstrategi

Till de sex insatsområdena i Östergötlands energi- och klimatstrategi finns en varsin handlingsplan med åtgärdsförslag. Dessa gäller i två år i taget och vi har nu påbörjat arbetet med att uppdatera dessa inför nästa tvåårsperiod, 2025 - 2026.

Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland ansvarar tillsammans för energi- och klimatstrategin och dess handlingsplaner. Energikontoret Östergötland ansvarar för två av de tre insatsområden med tillhörande handlingsplaner som Region Östergötland har koordinatorsansvar för. De två insatsområdena är energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler samt fossilfri och robust energiförsörjning.

Handlingsplanerna är rådgivande för vilka insatser som är viktigast inom dessa områden i Östergötland. Många kommuner i länet utgår från dessa när de planerar sitt arbete och bedömningar av ansökningar till Klimatklivet tar hänsyn till hur väl den sökta åtgärden passar in i handlingsplanernas utpekade åtgärder, för att nämna några av de sätt som handlingsplanerna används i praktiken.

Arbetet kommer pågå under året och de uppdaterade handlingsplanerna kommer preliminärt att publiceras i slutet av november. Vi tar gärna emot inspel kring handlingsplanerna under arbetets gång. Hör av er till Johan för inspel kring handlingsplanen fossilfri och robust energiförsörjning respektive Kickan för energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler. Se informationsrutan Kontakt för kontaktuppgifter.

Kontakt

Johan LennerStrateg energisystemEnergikontoret
Kickan GrimstedtUtvecklingsledare energieffektiviseringEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier