energikontoret-ostergotland

Cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar möjligheter för Östergötland

Under en tid har det funnits en stark trend där svenska bolag flyttat utomlands, bland annat drivet av lägre löner i det land där de förlagt sin verksamhet. På senare år har vinden vänt och allt fler etableringar sker nu i Sverige. Företag tar hem sin verksamhet för att kunna trygga sina leveranskedjor och stärka sitt hållbarhetsarbete. En annan trend är att flera stora etableringar inom grön omställning nu sker i Sverige, där inte minst tillgång på grön el drivit på utvecklingen.

Östergötland har mycket goda förutsättningar att kunna dra nytta av denna trend, med ett bra geografiskt läge mellan Sveriges storstadsregioner, god transportinfrastruktur och ett universitet som är världsledande inom forskning kopplat till cirkulär ekonomi. Här finns även den världskända symbiossamverkan i Händelö Eco Industrial Park. I länet finns alltså både kunskap, samverkan och innovationer som gör Östergötland relevant för företagsetableringar inom detta område.

Regionens arbete inom investering och etablering

Region Östergötland har sedan något år tillbaka intensifierat sitt arbete inom investering och etablering, bland annat genom fem företagscase där alla har haft en tydlig inriktning mot grön omställning. De två potentiella etableringar som Region Östergötland jobbat mest intensivt med har haft en affärsmodell som utgått från en cirkulär och biobaserad ekonomi. Dessa är start-ups och ingår i kategorin små och medelstora företag. Arbetet så här långt indikerar en stark potential i att koppla ihop innovativa start-ups med den etablerade industrin i olika typer av resurssamverkan, det som brukar betecknas industriell och urban symbios.

Det är inte primärt i tillverkningsindustrin som de nya jobben kommer att skapas, säger Marianne Lind, näringslivsstrateg på Region Östergötland. Däremot finns en stark potential inom den gröna omställningen. Det kanske inte medför så många nya arbetstillfällen i ett initialt skede, men allt eftersom samhället börjar ställa om på riktigt så finns mycket goda förutsättningar för uppskalning som i sin tur kan medföra en hel del nya jobb.

Kommunala etableringsstrategier

Ytterligare en viktig insats som Region Östergötland påbörjat 2023 är att stödja kommuner i att ta fram kommunala etableringsstrategier. Söderköpings kommun har redan antagit en sådan, där bioekonomi är ett av de prioriterade områdena. Ett motsvarande arbete pågår för närvarande även i Valdemarsvik, Åtvidaberg och Norrköping samt ska påbörjas i Vadstena och Motala kommun. Region Östergötland bistår kommunerna med underlag och analyser kring bland annat befolkningsutveckling, pendling, industristruktur och tillgänglig verksamhetsmark.

Genom det EU-finansierade projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län kan innovationsstödssystemet även bidra med tematisk kunskap kring grön omställning genom kunskapshöjande insatser, nätverksbyggande och rådgivning. Under detta paraply samlas expertis inom området genom Energikontoret Östergötland, Cleantech Östergötland, Vreta Kluster, Innovative Materials Arena och Energikontoret Örebro.

Åtvidaberg arbetar för gröna etableringar

Mats Appel, VD på Näringslivscentrum i Åtvidaberg, har bland annat på sitt bord att jobba med det etableringsfrämjande arbetet i kommunen. Han säger följande om det stöd som han fått från Energikontoret Östergötland och Cleantech Östergötland.

Vi på kommunen har god kunskap om hur vi hanterar etableringsförfrågningar utifrån våra uppdrag och ansvarsområden. Däremot så har vi inte alltid sakkunskap kopplat till den planerade investeringen. För vår del har det varit värdefullt att få ett kunskapsstöd kring cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska kunna göra våra analyser om hur detta kan vara relevant för vår kommun.

Kontakta oss för mer information

Region Östergötland har genom sina satsningar inom investerings- och etableringsfrågor möjlighet att stödja kommuner som vill ta fram en etableringsstrategi, samt genom olika projekt även sakkunskap och stöd inom grön omställning. Vill du veta mer, kontakta:

  • Marianne Lind: Allmänt om investering och etablering
  • Erik Gotborn: Allmänt om energi, miljö och bioekonomi
  • Milian Nelzén: Cirkulär ekonomi inkl. industriell och urban symbios

 

Kontakt

Marianne LindStrateg investering och etableringEnheten för näringslivsutveckling

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier