energikontoret-ostergotland

Resurseffektiva och framtidsäkra byggnader i Östra Mellansverige

Små hus av isoleringsmaterial

Projektets mål är att fler fastighetsägare i Östra mellansverige, minskar sina klimatutsläpp, framtidssäkrar sina byggnader och blir mer resurseffektiva.

Om projektet

Projektet bygger vidare på de goda erfarenheterna från Fastighetsnätverket i Örebro. Där har man samlat aktörer som på olika sätt behöver samverka för att göra omställningen möjlig. Här finns förutom fastighetsbolag även, byggbolag, energibolag, kommuner, leverantörer och branschföreningar. Ett mål är att skapa ett liknande nätverk i Östergötland och Sörmland. Se gärna Fastighetnätverket i Örebros hemsida. Länk till annan webbplats.

Områden som ökad digitalisering, klimatsäkrade materialval och effektbalansering är särskilt utpekade. Arbetssätt kommer vara kunskapsspridning via goda exempel, studiebesök, seminarier samt kunskapsdelning via nätverk och olika fokusgrupper.

Information

  • Projektägare: Region Örebro län

  • Period:

  • Budget: 6 200 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Örebro län, Region Östergötland, Energikontoret Mälardalen AB

Kontakt

Kickan GrimstedtUtvecklingsledare energieffektiviseringEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier