energikontoret-ostergotland

Hållbar omställning i ÖMS

Bild på glödlampor

Projektet ska bidra till en hållbar omställning i små- och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Om projektet

Det övergripande målet med projektet är att stärka företags konkurrenskraft och regionernas förutsättningar för en hållbar tillväxt, grön och digital omställning samt främjandet av ett robust främjarsystem som verktyg för företagens omstart och omställning.

I Östergötland kommer insatserna fokuseras mot SMF som vill ha och behöver stöd inom att för stå sin energianvändning samt öka energieffektiviteten och energiprestandan för att stärka företagens konkurrenskraft mot en grön och energieffektiv omställning. Under perioden 2022-03-01 till 2023-06-30 bedriver Energikontoret Östergötland ett energinätverk med Väderstad ABs leverantörer, energinätverket ’Energismarta Leverantörer’. Parallellt med detta kommer energi- och resursgenomgångar genomföras för individuella företag samt vägleda företagen att energieffektivisera sina verksamheter.

Mål med projektet

Projektet har följande övergripande mål:

1. Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i hela ÖMS

2. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar i ÖMS

3. Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i ÖMS.

Information

  • Projektägare: Almi Företagspartner Mälardalen AB

  • Period:

  • Budget: 20 191 441 (hela budgeten)

  • Finansiär: Nationella regionalfondsprogrammet insatsområde REACT-EU 75%

  • Deltagare: Små och Medelstora Företag i ÖMS

  • Samverkansparter: Almi Företagspartner Uppsala AB, Energikontoret i Mälardalen AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Almi Företagspartner Östergötland AB, Region Örebro Län, Region Östergötland.

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret
EU-logotyp. Stjärnor i en ring.
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier