energikontoret-ostergotland

ELsmarta Östra Mellansverige

Bild kraftledning

Projektet ELsmarta Östergötland syftar till att skapa en stärkt regional förmåga att möte de utmaningar som kommer av ett energisystem under förändring.

Om projektet

Sverige har under de senaste 40 åren haft en situation där elbehov och effektuttag legat mer eller mindre konstant på samma nivå. Den ökande elektrifieringen tillsammans med den energiomställning som sker medför en stor belastning på elsystemet.

Elnätskapacitet utgör idag en begränsande faktor för tillväxt och bostadsbyggande. En utvecklad samverkan för tidig dialog mellan nätägare och lokala och regionala näringslivsutvecklings- och samhällsplaneringsfunktioner är viktigt för att lägga grunden för en strategisk nätutveckling i hela Östra Mellansverige.

Projektet kommer att bidra till att hantera befintliga utmaningar genom att bidra till:
  • Utveckling av en samordnad och effektiv planering för utbyggnad av elnätsinfrastruktur
  • Utvecklad planering för en ökad produktion av fossilfri energi
  • Ökad kunskap om åtgärder som bidrar till en ökad användarflexibilitet och en effektivare energianvändning

Information

  • Projektägare: Region Örebro län

  • Period:

  • Budget: 18 900 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Örebro län, Region Östergötland, Energikontoret Mälardalen AB, Region Sörmland, Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt

Johan LennerStrateg energisystemEnergikontoret
Emelie ÖsterqvistTeamledare EnergikontoretEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier