energikontoret-ostergotland

ELsmarta Östergötland

Bild kraftledning

Projektets syfte är att verka för en omställning till en fossilfri ekonomi och att bidra till regional tillväxt inom området kraftförsörjning och elektrifiering.

Om projektet

Energifrågor, och inte minst elrelaterade frågor, är något som debatteras flitigt just nu. Både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Elbrist, effektbrist och nätkapacitetsbrist är några av de begrepp som ofta används i samband med detta i den nationella kontexten.

Elnäten kan bli en begränsande faktor för tillväxt och bostadsbyggande och i takt med ett ökande effekt- och energibehov på nationell nivå får elnätets överföringskapacitet allt större betydelse.

Elektrifiering av transporter och en framtida potentiellt hög andel variabel kraftproduktion ställer även krav på lösningar kring att tillräckligt med effekt ska finnas tillgänglig för att tillgodose elanvändares effektbehov.

Genom projektets aktiviteter avser vi adressera dessa utmaningar på lokal och regional nivå.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 7 000 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Östergötland, Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Sankt Kors fastighets AB och Linköpings science park AB

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling
Emelie ÖsterqvistTeamledare EnergikontoretEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier