energikontoret-ostergotland

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

Gröna cirkulära byggnader

Projektet ska bidra till energieffektiviseringar i bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare.

Om projektet

Sektorn bostäder och service är den enskilt största energianvändaren i Sverige, 40 %. Av dessa är ca 50 % boende inom hyres- eller bostadsrätter. I detta projekt har vi fokuserat på bostadsrättföreningar och mindre fastighetsägare.

Projektet ska aktivt söka upp målgruppen motivera till energikartläggning, erbjuda kunskaper i form av seminarier, testa energiuppföljningsverktyg samt kunna erbjuda nätverksstöd. Digitaliseringen i samhället påverkar även fastighetsägare. Vilka nya möjligheter till energieffektivisering/energiuppföljning detta skapar kommer vi att lyfta fram och sprida på olika sätt. En del som piloter, där vi kopplar samman företag som vill ha en referenskund eller prova en produkt eller tjänst hos kund. Solceller och laddinfrastruktur är andra frågor som projektet kommer att belysa ur fastighetägarperspektiv.

Information

  • Projektägare: Region Örebro län

  • Period:

  • Budget: 10,6 miljoner kronor

  • Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Örebro, Region Östergötland, Region Uppsala, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland, Energikontoret Mälardalen och Eskilstuna Kommun

  • Samverkansparter: Fastighetsägarna, energibolag med fler.

Kontakt

Kickan GrimstedtUtvecklingsledare energieffektiviseringEnergikontoret
EU-flaggan med stjärnor i cirklar
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier