energikontoret-ostergotland

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige

Grön växt som gror

Projektet syftar till att främja energieffektivitet i små- och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Om projektet

Inom projektet erbjuder Energikontoren tillsammans med Almi kostnadsfritt stöd till företag som vill energieffektivisera sin verksamhet. Stödet ges både i form av energiutredningar i individuella företag och som seminarier och webbinarier.

Energieffektivisering minskar både företagets kostnader och affärsrisken från svängningar på energimarknaderna. Det minskar också verksamhetens klimatpåverkan. Ur ett samhällsperspektiv är energieffektivisering viktigt för att skapa ett robustare energisystem som är mer motståndskraftigt mot kriser och yttre påverkan.

Projektet riktar sig framförallt mot företag som behöver stöd för att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete. I stödet till individuella företag identifieras de enklaste åtgärderna att börja med, företaget får hjälp att implementera energiledning samt med att förstå affärsnyttorna med energieffektiviseringen.

Projektet bidrar också till att stärka utvecklingen av samhällets främjarsystem

Information

  • Projektägare: Almi Företagspartner Mälardalen AB

  • Period:

  • Budget: 17 300 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Almi Företagspartner Mälardalen AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Företagspartner Östergötland AB, Energikontoret i Mälardalen AB, Region Örebro län, Region Östergötland

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier