energikontoret-ostergotland

Byggnadslyftet i Östra Mellansverige

Bild på lyft byggarbete

Projektet ska bidra till en mer energieffektiv, klimatsmart och innovativ bygg- och fastighetsbransch i Östra Mellansverige.

Om projektet

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen utgörs av byggnadernas energianvändning, val av byggmaterial och byggnaders samverkan med lokala energisystem. Det medför behov av bred kunskap som spänner över många områden och olika yrkeskategorier. Teknikutvecklingen går fort, inte minst kopplat till digitalisering och energigemenskap för att dela energi mellan byggnader.

För att uppnå Sveriges klimatmål och bidra till uppfyllande av hållbarhetsmål för Agenda 2030 krävs bredare kunskap och utökat erfarenhetsutbyte. Inom Östra Mellansverige finns en rad nätverk inom fastighetsbranschen, som utgör samverkansarenor för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap. Med kunskapshöjande aktiviteter och goda exempel kan fler fastighetsägare tillsammans göra mer.

Projektets mål är att bidra till en mer energieffektiv, klimatsmart och innovativ bygg- och
fastighetsbransch i Östra Mellansverige. Aktiviteterna är utformade i nära dialog med
branschen.

Information

  • Projektägare: Region Örebro län

  • Period:

  • Budget: 17 100 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Örebro län, Energikontoret i Mälardalen AB, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag, Region Östergötland

Kontakt

Kickan GrimstedtUtvecklingsledare energieffektiviseringEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier