energikontoret-ostergotland

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Händer samarbete

Utgångspunkten för arbetet inom detta projekt är stimulera till en utveckling där möjligheter som kommer av resursdelning mellan företag tillvaratas.

Om projektet

Genom en ökad samverkan mellan verksamheter skapas möjligheter att såväl identifiera som implementera åtgärder för att sluta kretslopp i samhället. Samarbeten mellan lokala och regionala aktörer för en effektivare användning av resurser kallas industriell och urban symbios (IUS).

Det finns en stor potential för att öka resurseffektiviteten i samhället genom arbete med IUS. För att skapa fler resurssamarbeten krävs dock ett systematiserat och långsiktigt arbete som främjar en sådan utveckling.

Genom att utgå ifrån det lokala arbetet med näringslivsutveckling ämnar detta projekt stödja offentliga organisationer i Östergötland i arbetet med att skapa en lokal samverkanskultur som främjar en ökad resurseffektivitet och samtidigt genererar affärsmässiga vinster för det lokala näringslivet.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland genom Energikontoret, Sankt Kors Fastighets AB genom Cleantech Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 6 580 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Östergötland, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag, Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret
Emelie ÖsterqvistTeamledare EnergikontoretEnergikontoret

Relaterad information

Ta del av metoder, verktyg och inspirerande exempel som kan stötta din organisation i arbetet med industriell och urban symbios:

Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios Länk till annan webbplats.

Centrum för Indsutriell och Urban Symbios Länk till annan webbplats.

 

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier