energikontoret-ostergotland

Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län

Hand och cirkulär symbol

Projektet syftar till att stärka företag i att implementera cirkulära lösningar som innebär att de blir mer hållbara, mer lönsamma och mer resilienta mot omvärldsförändringar. 

Om projektet

Klimatförändringar, störningar i leverantörskedjor och kraftiga fluktueringar i energipriser. Allt detta skapar starka incitament för att värna om de resurser som redan finns tillgängliga i samhället. Genom projektet ska vi bidra till att sluta material- och energiflöden i länet, bidra till en ökad resurseffektivitet samt ökad användning av råvaror inom bioekonomin.

Projektets målgrupp är primärt företag som har en verksamhet som genererar restströmmar, eller där andra företags restströmmar skulle kunna utgöra en insatsvara i den egna verksamheten. Projektet vänder sig också till kommuner och företagsfrämjande aktörer i syfte att utveckla strukturer som bidrar till ett resurseffektivare samhälle.

Inom projektet kommer vi erbjuda kunskapshöjande insatser, företagsrådgivning samt nätverksfrämjande aktiviteter. Projektets målsättning är att företag i länet genomför omställningsarbete i sina verksamheter, med utgångspunkt från den kunskap och de verktyg som projektet genererar.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 28 800 000 kr

  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  • Samverkansparter: Region Östergötland, Region Örebro län, Sankt Kors Fastighetsbolag, Vreta Kluster AB

Kontakt

Bild på Lena Ring
Lena RingStrateg Energikontoret
Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier