energikontoret-ostergotland

Rådgivning

Vi erbjuder stöd och rådgivning till företag och offentliga organisationer i operativt och strategiskt arbete.

Du som företagare eller offentlig organisation har möjlighet att få individuellt stöd och rådgivning ifrån oss. Vårt företagsstöd riktar sig i första hand till små och medelstora företag.

Till dig som företagare

Till dig som företag erbjuder vi opartiskt och kostnadsfritt stöd inom:

 • Energieffektivisering
 • Effektoptimering och lastbalansering
 • Övergång till förnybara energikällor
 • Resurseffektivisering med fokus på ökat nyttjande av restflöden

Det här kan vi hjälpa er med:

 • Övergripande rådgivning
 • Företagsbesök
 • Energigenomgång av verksamheten
 • Utredning av potential för ökat resursutnyttjande

Med ett strukturerat arbetssätt utgår vi från ditt företags energi- eller resursanvändning och tittar på vilka effektiviseringsmöjligheter som kan vara aktuella utifrån era förutsättningar.

Till dig som offentlig aktör

Vi hjälper kommuner och kommunala bolag i strategiskt arbete i syfte att nå energi- och klimatmål för kommunen som geografiskt område.

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning inom:

 • Samhällsplanering för ökad energi- och resurseffektivitet
 • Energiplanering
 • Kommunala underlag för en strategisk elnätsutveckling
 • Näringslivsutveckling för ett energi- och resurseffektivt näringsliv.

Vill du komma i kontakt med oss för rådgivning? Skicka ett mail till energikontoret@regionostergotland.se

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier