energikontoret-ostergotland

Facilitering

Vi erbjuder facilitering och samordning av aktörer i länet för en ökad regional samverkan.

Vi skapar förutsättningar för aktörer att mötas och diskutera former för en utvecklad samverkan som bidrar till ett mer energi- och resurseffektivt samhälle. Exempelvis genom:

  • Samordning av nätverk
  • Processledning
  • Sammankoppling av aktörer
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier