energikontoret-ostergotland

Facilitering

Vi erbjuder facilitering och samordning av aktörer i länet för en ökad regional samverkan.

Att facilitera handlar om att leda en grupp i strävan att nå ett gemensamt mål. För oss på Energikontoret innebär detta att koppla samman och processleda aktörer för att främja utvecklingen av ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Vi gör det genom att:

  • skapa mötesplatser som bidrar till ökat lärande och kunskapsutbyte
  • erbjuda processledning för ökad möjlighet till hållbar omställning och nya affärsmöjligheter
  • samordna nätverk där vi inspireras av de bästa företagen och där deltagarna sätter egna unika mål för sin verksamhet

Genom samverkan och nätverkande skapas möjligheter att hitta nya samarbeten och utveckla nya innovativa affärsmodeller.

Vill ni ha hjälp att facilitera processer med syfte att skapa ökat energi- och resursutnyttjande genom utvecklad samverkan, skicka ett mail till energikontoret@regionostergotland.se

Vi är en opartisk aktör som erbjuder kostnadsfritt stöd till företag och offentliga organisationer.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier