energikontoret-ostergotland

Projektledning

Vi utvecklar och leder projekt med regionala samarbetsparter.

Inom ramen för våra profilområden utvecklar vi projekt som bidrar till regional utveckling. I projekt med regionala parter är vi ofta projektägare och bidrar med övergripande projektledning.

Våra projekt

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier