energikontoret-ostergotland

Kunskapsutveckling

Vi erbjuder kunskapsutveckling och kunskapsöverföring till företag och offentliga organisationer för stärkt kompetens och ökad handlingskraft.

Vi arrangerar kunskapshöjande event, utvecklar informationsmaterial och genomför kommunikationsinsatser inom våra profilområden.

Ökad kunskap och kompetens stärker mottagarens handlingskraft och möjlighet att göra smarta val för att förbättra sin klimatprestanda, minska sina energikostnader och framtidssäkra sin verksamhet.

Förutom att vi arrangerar egna kunskapshöjande insatser kan vi också hjälpa din organisation med kunskapsutveckling. Det kan vi exempelvis göra genom att:

  • vara föredragshållare vid era event, oavsett om de riktar sig internt eller externt.
  • stötta er i andra kompetenshöjande kommunikationsinsatser, till exempel när ni vill utveckla informationsmaterial i form av texter, filmer och poddar.

Tillsammans med er sätter vi ihop ett upplägg som passar förutsättningarna och målgruppen för just er insats.

Vi erbjuder kunskapsutveckling inom följande områden:

  • Energieffektivisering och effektoptimering
  • Energiomställning
  • Energisystemets funktion och utveckling
  • Kraftförsörjning och elnätsutveckling
  • Resurseffektivisering och industriell resurssamverkan
  • Återbruk inom bygg- och fastighetssektor

Om ni är intresserade av att få stöd kring kunskapsutveckling inom något av dessa områden, hör av er till oss på EnergikontoretOstergotland@regionostergotland.se och berätta om era behov.

Vi är en opartisk aktör som erbjuder kostnadsfritt stöd till företag och offentliga organisationer.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier