energikontoret-ostergotland

Kunskapsutveckling

Vi erbjuder kunskapsutveckling och kunskapsöverföring till aktörer i länet för stärkt kompetens och ökad handlingskraft.

Vi arrangerar kunskapshöjande event, utvecklar informationsmaterial och genomför kommunikationsinsatser inom våra profilområden:

  • Energieffektivisering och effektoptimering
  • Energiomställning
  • Energisystemets funktion och utveckling
  • Kraftförsörjning och elnätsutveckling
  • Resurseffektivisering och industriell resurssamverkan
  • Återbruk inom bygg- och fastighetssektor

Vi genomför egna event men deltar även som föredragshållare på andra aktörers möten och evenemang.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier