energikontoret-ostergotland

Välkommen till Energikontoret Östergötland

Vi skapar handlingskraft för ett energi- och resurseffektivt Östergötland

Nyheter

  • Ny förstudie ska undersöka förutsättningar för vätgas i östra Mellansverige Region Östergötland har beviljats medel till en förstudie som ska undersöka vilka förutsättningar östra Mellansverige har för att införa en vätgasekonomi och vilka konsekvenser detta i så fall medför. Ett särskilt fokus är vilken påverkan det kan ha på det regionala näringslivet.
  • Hur ska vi öka efterfrågan på återbrukat byggmaterial? Idag står produktionen av nya byggmaterial för en stor del av byggbranschens utsläpp. Återbrukade byggprodukter anses däremot ha noll utsläpp då ingen nyproduktion behöver ske. Med anledning av detta har återbruk av byggprodukter stor potential att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan då man med återbruk kan ersätta nytillverkning av produkter och därmed minska utsläpp kopplade till resursutvinning, tillverkning och avfallshantering.
  • Bioekonomins potential i en klimatneutral ekonomi Bioekonomins potential och hur bioråvaran ska prioriteras var frågeställningar som diskuterades vid miljöeventet EDAY i Linköping 29:e maj 2024.
  • Cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar möjligheter för Östergötland Under en tid har det funnits en stark trend där svenska bolag flyttat utomlands, bland annat drivet av lägre löner i det land där de förlagt sin verksamhet. På senare år har vinden vänt och allt fler etableringar sker nu i Sverige. Företag tar hem sin verksamhet för att kunna trygga sina leveranskedjor och stärka sitt hållbarhetsarbete. En annan trend är att flera stora etableringar inom grön omställning nu sker i Sverige, där inte minst tillgång på grön el drivit på utvecklingen.
  • Restvärme som resurs för hållbar livsmedelsproduktion Restvärme av lägre temperaturer är idag en svårutnyttjad resurs. För utveckling av resurseffektiv och lokal livsmedelsproduktion kan dock sådan värme vara en guldgruva. Detta var temat när Trä, -papper och skogsforum gick av stapeln den 19e mars.

På gång

Juli 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • Energitinget


Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier