energikontoret-ostergotland

Energisystem

Profilområdet innefattar arbete med omställningen till ett effektivt, robust och fossilfritt energisystem. Exempelvis förnybar energiförsörjning, samhällets elektrifiering och nya energimarknader.

Inom profilområdet erbjuder Energikontoret kunskapsöverföring samt bidrar till att samordna och koppla samman aktörer för omställningen till framtidens energisystem.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier