energikontoret-ostergotland

Cirkulära resursflöden

Profilområdet innefattar arbete med resurseffektivisering, cirkulära energi- och materialflöden samt industriell och urban symbios.

Inom profilområdet erbjuder Energikontoret stöd till företag avseende resurseffektivisering och avsättning av restflöden samt bidrar till att koppla samman aktörer för en ökad regional resurssamverkan.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier