energikontoret-ostergotland

Energieffektivisering

Profilområdet innefattar arbete med energieffektivisering samt åtgärder som innebär ett effektivare nyttjande av energiinfrastruktur. Exempelvis effektoptimering och användarflexibilitet.

Inom profilområdet erbjuder Energikontoret stöd och rådgivning till företag i syfte att öka deras kunskap och förmåga att energieffektivisera sin verksamhet.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier