energikontoret-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Energikontoret Östergötland.

  • Hur ska vi öka efterfrågan på återbrukat byggmaterial?

    Idag står produktionen av nya byggmaterial för en stor del av byggbranschens utsläpp. Återbrukade byggprodukter anses däremot ha noll utsläpp då ingen nyproduktion behöver ske. Med anledning av detta har återbruk av byggprodukter stor potential att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan då man med återbruk kan ersätta nytillverkning av produkter och därmed minska utsläpp kopplade till resursutvinning, tillverkning och avfallshantering.
  • Bioekonomins potential i en klimatneutral ekonomi

    Bioekonomins potential och hur bioråvaran ska prioriteras var frågeställningar som diskuterades vid miljöeventet EDAY i Linköping 29:e maj 2024.
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier