energikontoret-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Energikontoret Östergötland.

  • Behov av stärkt lokal och regional energiplanering

    Elektrifieringen är en förutsättning för att vi ska nå uppsatta energi- och klimatmål samtidigt som det skapar möjligheter för tillväxt, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är också förknippat med stora utmaningar och Sverige står nu inför en kraftig utbyggnad av såväl elnät som elproduktion.
    Aktuellt
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier