energikontoret-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Energikontoret Östergötland.

  • Hållbart byggande och återbruk i Östergötland

    Nu finns ett bolag i Östergötland som erbjuder tjänster som möjliggör återbruk av byggmaterial på ett sätt som bygg- och fastighetsbranschen efterfrågar som en förutsättning för att på allvar tänka återbruk i större skala.
  • Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro

    Nu är vi äntligen igång med arbetet som innebär en kraftsamling för att skapa ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östergötland.
  • Hur kan Östergötland bli en mer elsmart region?

    Den 8:e september genomförde Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, Linköping Science Park och Logistikia en avslutningskonferens i projektet Elsmarta Östergötland. Där presenterade resultatet från 1,5 års utvecklingsarbete inom elkapacitet och elektrifiering tillsamman med ett 25-tal deltagare.
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier