energikontoret-ostergotland

Organisation

Energikontoret Östergötland är en del av Region Östergötland. De insatser som vi genomför ska bidra till genomförandet av Utvecklingsstrategi för Östergötland, Energi- och klimatstrategi för Östergötland samt Strategi för Smart Specialisering i Östergötland. 

Energikontoren i Sverige och EU

Vi är ett av Sveriges 15 regionala energikontor som tillsammans täcker in hela landet, från Norrbottens till Skånes län, och vi samordnas av föreningen Energikontoren Sverige. I samarbete med Energimyndigheten, EU-kommissionen, myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå stöder energikontoren arbetet för effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi.

Energikontoren Sverige Länk till annan webbplats.

I Europa finns ungefär 360 energikontor, många av dem medlemmar i nätverket European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (Fedarene).

European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (Fedarene) Länk till annan webbplats..

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier