energikontoret-ostergotland

Filmer

Här publicerar vi filmer som producerats inom ramen för vår projektverksamhet.

Regionkonferens 2024

Energikontoren Sveriges konferens för regionerna. Filmen är indelad i kapitel utefter de olika talarna, använd kapitelmarkeringarna på tidsaxeln för att hoppa till önskat kapitel.

Väderstadnätverket

En arena för dialog om lösningar på gemensamma energiutmaningar - så beskriver Elin Iseskog, hållbarhetsansvarig, nätverket som Väderstad AB och Energikontoret Östergötland i 1,5 år koordinerat tillsammans. Ta del av vad medlemmarna har lärt sig under sin medverkan!

Goda företagsexempel

I filmen beskrivs hur Borghamns stenförädling fått hjälp med att hitta avstättningsmöjligheter för den restprodukt som bildas i produktionen.

Här beskriver företaget Artex i mjölby hur man arbetat för att skapa en ny produkt av det restmaterial som genereras från kärnverksamheten.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier