energikontoret-ostergotland

Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro

Bild på blad - medfinansieras av Europeiska unionen

Nu är vi äntligen igång med arbetet som innebär en kraftsamling för att skapa ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östergötland.

I arbetet samlar vi flera aktörer ur Östergötlands innovationsstödsystem med syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för näringslivet i länet att genomföra en grön omställning.

Som företag kan du få stöd i arbetet med att utveckla en mer resurseffektiv och hållbar materialproduktion samt öka värdet av underutnyttjade restströmmar.

Vi avser också arbeta med utveckling av strukturer som främjar utveckling av en bioekonomi samt stödja arbete med upphandling som ökar efterfrågan på cirkulära produkter.

Läs pressmeddelandet för satsningen Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier