energikontoret-ostergotland

Kommundialog om hållbart byggande

Linköping, Spektrumhuset Ebbepark, Lokal Tegel, samt via Teams

Välkommen till kommundialog om hur kommunens arbete i tidiga skeden kan möjliggöra det hållbara byggandet.

När vi ställer om till ett klimatneutralt och hållbart byggande påverkar det beslut i tidiga skeden exempelvis detaljplaner, markanvisningar, exploateringsavtal, bygglov mm. där kommunen har stor rådighet. Hur ser beslutssystemet ut, vilka aspekter är viktiga, hur samverkar olika perspektiv (ekonomisk, miljömässig och social) på beslut, hur samverkar aktörer i planprocessen för omställning.

Följande talare kommer ge en bild av hur det ser ut och fungerar i Linköpings kommun:

Linda Malmén, Hållbarhetschef, Linköpings kommun
Mikael Sonesson, miljöplanerare, Linköpings kommun
Linnea Stenberg, hållbarhetssamordnare, Stångåstaden

Därefter får vi en spegling från Malmö med hjälp av Andreas Eggertsen Teder, Klimatstrateg Malmö Stad (tidigare White samt aktiv i LFM30).

Vi avslutar träffen med ett panelsamtal med möjlighet till frågor från alla deltagare.

Välkommen med din anmälan! Länk till annan webbplats.

 

Dialogmötet genomförs inom ramen för ÖBKN Länk till annan webbplats. och är en del av projektet Byggnadslyftet som finansieras av Europeiska unionen.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier