energikontoret-ostergotland

Förstudie - Regionalt centrum för industriell resurssamverkan

Rapporten presenterar förutsättningarna för att etablera en regional
stödstruktur kring industriell och urban symbios samt annan industriell
samverkan kring material- och energiflöden i Östergötlands län.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Cirkulära resursflöden

Storlek och typ: 5.61mb - PDF

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier