energikontoret-ostergotland

Förstudie - ökad återvinning av verksamhetsplast

Verksamhetsplast är i dagens avfallshanteringssystem ett underutnyttjat restflöde som i många fall går till förbränning i kraftvärmeverk. Detta är ineffektivt ur ett resursperspektiv, och medför högre utsläpp av växthusgaser av fossilt ursprung än nödvändigt i energiåtervinningen. Denna förstudie syftar till att utreda potentialen för ökad återvinning av plast från verksamheter i Östergötland.

Om dokumentet

Utgivningsår:

Storlek och typ: 577.kb - PDF

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier