energikontoret-ostergotland

Studiebesök på Händelö Eco- Industrial Park

Händelöverket

Välkommen till HEIPs ”Öppet hus” och möjligheten att träffa några av industriparkens företrädare.

Händelö Eco-Industrial Park utanför Norrköping är ett bra exempel på hur både industri- och kommunverksamheter samarbetar för bättre resursutnyttjande av förnybara och återvunna bränslen och insatsråvaror. Resultatet ger deltagande företag slutprodukter med god klimatprestanda. Lyssna till varför Linköpings Universitet kallar industriparken – världsledande symbios mellan industri och stad inom biobaserad och cirkulär ekonomi!

Program

08:30 Incheckning Händelöverket, Kaffe/Te Bulle

09:00 Takvandring med utsikt över kraftverkets bränslestackar, Norrköpings hamn, Holmens verksamheter på Malmölandet, Lantmännens Bioraffinaderi samt Norrköpings stad!

10:00 Presentationer från bland annat Linköpings Universitet, E.ON/Navirum Energi samt projektorganisatören Cleantech Östergötland.

11.30 Slut

 

För anmälan kontakta Ian Hamilton, projektledare Cleantech Östergötland

ian.hamilton@cleantechostergotland.se

0708-726728

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier