energikontoret-ostergotland

BioLyftet företagsutbildning

Linköping, Ebbepark, lokal Spektrum

Bild på trästickor

BioLyftet arrangerar i samverkan med Energikontoret Östergötland och Cleantech Östergötland, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen är två dagar lång, datum för tillfällena är 16 november och 30 november.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material.

  • Vilka alternativa material finns?
  • Hur presterar de?

Under de två dagarna hålls också olika workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att byta till ett hållbart material.

Anmälningsinformation

Anmälan till utbildning görs till Ian Hamilton, Cleantech Östergötland.

Mailadress: ian.hamilton@cleantechostergotland.se

Kontakt

Milian NelzénStrateg energi- och resurseffektivisering Energikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier