energikontoret-ostergotland

Energitinget 2023

Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

Hur kan vi rusta näringsliv och offentlig verksamhet inför nästa vinter? Det ligger i fokus på Energitinget 2023.

Program

Heldagskonferensen vänder sig till fastighetsägare, företagare, kommunstrateger – och alla med oro för framtidens energisituation.

Del 1: Det ansträngda energiläget 2022

Hur hamnade vi här, och vilka drabbades? Vi lyfter de tekniska och finansiella aspekter som låg till grund för problemen.

Del 2: Fastighetsägarens roll i energiomställningen

Hur kan fastighetsägare klara kommande utmaningar och bidra till en stabilare framtid? Branschrepresentanter och lärdomar från projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige ger svar.

Del 3: Näringslivets och det offentligas roll i framtidens kraftsystem

Hur rustar vi oss inför nästa vinter? Vi delar lärdomar från framgångsrika aktörer.

Vi uppdaterar programmet löpande.

Om konferensen

Det är kostnadsfritt att delta. Det går även att delta digitalt via Youtube.

Dagens moderator är Sofia Sjöström Länk till annan webbplats., med över 20 års erfarenhet av att kommunicera komplexa budskap som journalist, programledare på SVT och TV4 och media- och marknadsansvarig på en av Sveriges största kommuner.

Om Energitinget

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023) Länk till annan webbplats.. Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget 2023 finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Relaterad information

Exempel text...

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier