energikontoret-ostergotland

Processbeskrivning företagsstöd resursflöden

Dokumentet beskriver en modell över processen att utreda potentialen för ett mer resurseffektivt nyttjande av en verksamhets befintliga restflöden.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Cirkulära resursflöden

Storlek och typ: 765.kb - PDF

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier