energikontoret-ostergotland

Planeringsunderlag energi - Östergötlands kommuner

I denna rapport presenteras en analys av en enkät som genomfördes av Energikontoret Östergötland under hösten 2023 och riktade sig till kommunerna i Östergötland. Av 13 kommuner svarade 11 på enkäten, vilket ger en god täckning av regionen. Enkäten undersökte kommunernas arbete och planering relaterat till energi, inklusive samarbete med nätägare, arbete med detaljplaner, närvaro av energiplaner och ansvarsfördelning för energirelaterade frågor samt planer gällande sol-, vind- och laddinfrastruktur.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2024

Kategori: Energisystem

Storlek och typ: 497.kb - PDF

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier