energikontoret-ostergotland

Studentmedarbetare på Energikontoret

Sedan mitten av april har vi berikat Energikontorets verksamhet med två studentmedarbetare från årskurs 4 i civilingenjörsutbildningen Energi, miljö och management.

Tillsammans ska Beatrice och Hilda förstärka Energikontorets verksamhet i strategiska frågor kopplat till energiförsörjning och elnätskapacitet samt energieffektivisering i företag. Beatrice och Hilda kommer arbeta på Energikontoret fram till årsskiftet.

Beatrice Ronsten har ett intresse för energi- och miljöfrågor samt politik- och organisationsutveckling. I omställningen till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle vill Beatrice se mer samverkan mellan offentlig och privat sektor. Hos oss på Energikontoret hoppas Beatrice får lära sig mer om hur offentliga aktörer kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hilda Wallström har ett intresse för energi- och miljöfrågor och att driva förändring för en hållbar utveckling. Hilda ser fram emot att arbeta med företag från varierande typer av branscher vilket kan medföra såväl möjligheter som utmaningar. Hos oss på Energikontoret hoppas Hilda kunna öka sin kunskap om praktiskt arbetet energi- och resurseffektivisering i företag.

Kontakt

Beatrice RonstenStudentmedarbetareEnergikontoret
Hilda WallströmStudentmedarbetareEnergikontoret
Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier