energikontoret-ostergotland

Inspirationsresa till Sotenäs Symbioscentrum

För andra året i rad har vi besökt Sotenäs Symbioscentrum tillsammans med representanter från våra kommuner och kommunala bolag.

Under två dagar besökte vi de organisationer som utgör navet i den industriella symbiosen i Sotenäs. För dig som inte är bekant med den resurssamverkan som sker i Sotensäs se gärna Symbiosfilmen Länk till annan webbplats..

När vi besöker de olika verksamheterna bär vi med oss frågan om betydelsen av kommunens roll i symbiosutvecklingen. Här nämns bland annat vikten av att bistå med duktiga processledare som kan fungera som motor och driva arbetet framåt men också betydelsen av en neutral part som kan samla företag runt samma bord för att lösa en gemensam utmaning. Kommunen är också möjliggörare i arbetet med att söka extern finansiering för implementering av testbäddar där idéer kan testas i praktiken.

Något som slår oss i projektledningen som åker hit för andra året i rad är den utveckling som ständigt sker, både hos Symbioscentrum men också hos de företag som ingår i resurssamverkan. Nya idéer som ska skapa ytterligare nyttjande av restströmmar föds ständigt. Genom Symbioscentrums arbete skapas möjligheter att vidareutveckla och testa idéer för att bana väg för en framtida implementering. Genom samverkan inspirerar företagen varandra att utveckla nya affärsidéer som inte bara kan bidra till det egna företagets lönsamhet men också till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Under resan fick vi även njuta av fantastiskt väder, en promenad på Smögenbryggan, nya möten och kontakter som kan vara startpunkten för nya idéer som kan bidra i skapandet av ett cirkulärt och resurseffektivt Östergötland.

Stort tack till alla deltagare samt Louise, Stina och Emma från Sotenäs Symbioscentrum, Tomas från Marina Återvinningscentralen, Paul från Klevs gård samt Klas och Jenny från Rena Hav.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier