energikontoret-ostergotland

Energimyndigheten besöker Händelö Eco-Industrial Park

Medverkande från vänster: Anna Selander, Kommundirektör Norrköpings kommun, Robert Andrén, Generaldirektör Energimyndigheten, Mats Eklund, Professor vid avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet, Sophia Jarl, Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun, Jonas Lind, Försäljnings- och marknadschef Navirum Energi, Fredrik Jönsson, Vd Lantmännen Biorefinery.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tog med sin ledningsgrupp till Norrköping för ett besök vid Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) den 28 april.

Syftet med besöket var att lära sig mer om hur tvärsektoriella samarbeten inom industri, kommunverksamheter och akademi, kan generera ett gemensamt värdeskapande med resultatet ökad gemensam och enskild nytta för alla och en var.

Ett område som myndigheten utreder och lyssnar in både i Sverige och utomlands är industriell och urban symbios med smarta leveranser kring energieffektivitet. Här kan myndigheten i framtiden eventuellt få en samordnande roll, att tillsammans med andra myndigheter lyfta lokala och regionala initiativ nationellt och internationellt! Fantastiskt roligt tycker aktörerna vid Händelö Eco Industrial Park, som fick möjligheten att dela kunskap och erfarenheter av ett samarbete som varat i över tio år.

Korta kärnfulla inspel och anföranden stod Mats Eklund, Professor vid avdelningen för Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet, Fredrik Jönsson, Vd LM Biorefineries, Joakim Ljungkvist, Näringslivskontoret, Norrköpings kommun och Mattias Redeborn, E.ON samt Ian Hamilton, Projektledare Händelö Eco-Industrial Park för.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier