energikontoret-ostergotland

Kommunal energiplanering

Digitalt

Välkommen till första tillfället i vår webbinarieserie om energiomställning. Fokus för webbinariet denna förmiddag är energiplaner och nätutvecklingsplaner.

Detta event riktar sig i första hand till tjänstepersoner inom kommun och region. Tillfället är det första i en serie av webbinarier som syftar till att boosta offentliga aktörer i den energiomställning vi nu står i. Vid detta tillfälle ligger fokus på energiplaner och nätutvecklingsplaner. Webbinariet genomförs som en del av projektet ELsmarta ÖMS, finansierat av Europeiska unionen.

För information om anmälan, ladda ner inbjudan Pdf, 587.5 kB..

Program

Energiomställning & omvärldsspaning

Omvärldsspaning kring energiomställning ur ett kommunalt perspektiv. Här görs en genomgång av reglerna och politiken som driver elbehov, eltillförsel, elnät, värme och kyla, samt transportsektorns omställning.

Energiplaner

Hur kan kommunala energiplaner utformas framgångsrikt? Vi kommer att diskutera den strategiska processen från start till mål. Viktiga innehållsområden, praktiska tips för
effektivt arbete samt genomgång av goda exempel från kommuner som har tagit fram
energistrategier i framkant.

Nätutvecklingsplaner

Under 2024 ska alla elnätsbolag ta fram nätutvecklingsplaner som beskriver hur de
planerar att utveckla sina elnät i olika områden. Denna del inleds med en introduktion
till nätutvecklingsplaner, följt av att E.ON informerar om vilka dokument från kommunala planeringsprocesserna som är relevanta i deras arbete. E.ON pratar även om hur den kommunala planeringen i sin tur kan använda nätutvecklingsplanerna som underlag i sina processer.


Mötet avslutas med en längre frågestund där du kan ställa alla dina frågor.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier