energikontoret-ostergotland

E-day 2024: Kommer resurserna att
räcka till i omställningen?

Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen och där kompetensbristen hotar att bli en flaskhals för både privata och offentliga sektorer. Frågan är: kommer våra resurser räcka till för denna omsvängning?

EDAY 2024 bjuder in dig till en djupdykning i denna frågeställning och utforskar de
potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möta många olika behov.

Huvudtalare

Gunnar Wetterberg, författare, samhällsdebattör och känd som vinnare av det populära programmet ”På spåret” (tillsammans med Parisa Amiri), presenterar under rubriken ”Med Oxenstierna och Polhem mot framtiden: Historiska lärdomar för omställningen”. Wetterberg är känd för sin insiktsfulla analys av samhällsutmaningar och hans arbete belyser viktiga lärdomar från historien som kan vägleda oss genom dagens utmaningar.

Brita Hermelin, forskare vid Linköpings universitet, delar med sig av insikter från sin forskning ”Omställning på riktigt - Att attrahera och mobilisera för industrietableringar: Lärdomar från Skellefteå”. Hermelins forskning inom det här området riktar uppmärksamheten mot hur den globala omställningen sker genom lokala etableringar. Det innebär att kommunernas strategier och kapaciteter blir avgörande för att globala mål för grön omställning ska kunna uppnås.

Moderator Rebecka Hovenberg från 2050 Consulting kommer att guida
oss genom diskussionerna och säkerställa att varje perspektiv får sin
rättmätiga plats.

 

ANMÄL DIG HÄR Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier