energikontoret-ostergotland

Hållbart byggande – återbruk, samverkan & upphandling

Ebbepark, Linköping alt. digitalt

Agenda

8.15 Fika mingel

8.45 Välkomna!

9.00 Återbruk - Upphandling från pilot till implementering samt
så skapar vi en marknad via ”Handslaget” i Göteborg
Nina Jacobsson Stålheim, Strategiansvarig för Hållbart byggande i Göteborgs Stad

9.30 Samverkan för återbruk – design och roller?
Tillfälliga Saluhallen & Östermalmshallen Padel
Mark Humphreys, Tengbom arkitekter med flera

10.00 Så kravställer Akademiska Hus för mer återbruk
Akademiska Hus

10.20 Paus

10.30 Återbruksmarknad Östergötland
Kickan Grimstedt, Energikontoret
Återbrukshubb Östergötland
John Torsell & Helena Helgegren

11.00 Samverkan för mer återbruk i Uppsala
Mathilda Ogden & Caroline Beck-Friis, STUNS

11.15 Gemensam reflektion – digital och fysisk/diskussion i grupp

11.45 Uppsummering

Ca 12.00 slut

Målgrupp: Fastighetsägare och alla med intresse för återbruk av byggvaror.

Del av projekten Återbruksmarknad Östergötland samt samverkansprojektet Resurseffektiva och framtidssäkra fastigheter i ÖMS finansieras av bla Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Anmäl dig och en kollega Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Energikontoret Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier